Cumadan Cumaya Namaz Kılmak Müslamanı Kurtarır mı?

Beş vakit namazdan kaçınıp sadece Cuma namazlarını kılmakla yetinmek her ne kadar o insanları rahatlatsa hiç yapmamaktansa bu kadarına yapmak da iyidir deseler de bu düşünce ve fikir doğru bir yaklaşım ve mantık değildir.Çünkü İbadeti emreden rabbimiz nasıl rızıklarımızı yarım yamalak göndermiyor.Azalarımızı bedenimizi yarım yamalak yaratmamış.Bütün nimetleri ve rızıkları ve hayatın levazımatını tam ve yerinde gönderiyor.Kışın ortasında kullarını aç bırakmıyor.Güneşi istediği saatte çıkarıp batırmıyor.Bir günde kudreti ve iradesi elinde olduğu halde dört mevsimi yaşatmıyor.Yada aldığımız havayı kesip vermiyor.Her şey düzen intizam mizan içerisinde devam ettiriyor.Bir eksiklik gedik bozukluk ve zafiyet yoktur.Öylede her şeyi tas tamam veren rabbimiz kullardan da ibadeti ve teşekkürü tam ve yerinde eksiksiz yapmasını istiyor.Nasıl ki bir memur yada işçi günde sekiz saat çalışmak zorunda ve haftada beş gün işe gelmek zorunda olduğu halde günde bir saat iş haftada bir gün işe gitsem bana yeter diyemiyor.Biliyor ki işe gitmezsem işimi tam yapmazsam her gün çalışmazsam ve saatimi doldurmazsam devlet veya patron parayı tam vermeyeceği gibi işte işten de atma ihtimali yüksektir.Öylede insan rabbinin beş vakit namaz emrinde de aynı şekilde hareket ederek haftada bir saat Cuma namazı ile iktifa etmek yerine günde beş vakit namazını kılmak zorundadır.İşini tam vaktini tam gününü tam yerine getiren bir memurun ibadetlerini de tam zamanında vaktinde eda edip yerine getirmesi gerekir.Ta azaba gadaba hapse maruz kalıp  rahmetten mahrum kalmasın.

Düşünün insanlara verilen işlerini yarım eksik yapıyor. Yemeğini eksik yiyor çocuğunu eksik doyuruyor ve bakıyor. Elindeki işi eksik yapıyor.Yolcu otobüsü yolcuları yarı yola kadar dolmuşlar yarı yola kadar götürüyor.Binalar eksik yapılıyor.Arabalar yapılıyor ama tekerlekleri koyulmuyor.Her şey eksik gedik.Böyle bir durumda nizam intizam düzen huzur ve rahatlık olur mu.Olmayacağını her kes biliyor.Biliyor ki herkes işler tam ve eksiksiz yapılmaya çalışıldığı zaman nizam intizam düzen adalet olur.Huzur olur.İşler yolunda gider.Mağdur olunmaz.Hiç kimse gidip manavdan dükkandan kasaptan alışveriş yapınca paranın yarısını vermiyor herkes parasını tam veriyor.Bazen müşteriden kuruş bile olsa alınıyor.

Şimdi dünyada bile içtimai iktisadi idari hayatımızda her iş tam eksiksiz yapılmaya çalışırken hakkı verilmeye layıkıyla yapılmaya çalışıyorsa amir patron komutan işini görevini vazifesini tam yapanları sevip eksik yapanlara karşı ise kızgınlık ve muhabbetsizlik gösterip değer vermeyip veya cezalandım yoluna giderken Allahın da ibadetlerini tam yapanları sevdiğini razı olduğunu unutmamak gerekir.Allah ibadeti günde beş vakit olarak emretmiş ise kullarında müslümanım diyenlerin de vaktinde tam eksiksiz yapmaya çalışması gerekir.Kulların emirlerine uyanların yaratıcısı rızık vericisi hayatını devam ettiricisi olan rabbinin emirlerine nasıl uyması gerektiği düşünülsün.

Yarım yamalak eksik gedik çalışmak işe gitmek ve vazife yapmaktan nasıl kimseler memnun olmayacağı kesindir.Rabbimizde ibadetin namazın eksik gedik yarım yamalak cumadan cumaya yapılmasından memnun olmayacaktır.Çünkü Cuma namazı farz olabilir.Ama haftada bir kere emredilmiştir.İnsan hazır günün ibadetinden sorumludur.İnsan geleceği belli olmayan bir günden mesul değildir.İnsan kendisine emredilen vakitteki ile sorumludur.Öncelikle onu yapması gerekir.Yani beş vakit namaz ona öncelikli farz kılınmıştır.Sadece Cuma namazını kılıp beş vakit kılmadan kurtuluş necat beklemek Allahın adaletine sığmaz.Çünkü kullar bile yarım yamalak işten çalışmaktan  ve vazifeden razı olmaz iken Allah nasıl cumadan cumaya kılınan namazdan razı olsun.

Müslüman olarak en büyük vazife olarak ebedi saadetinin anahtarı olarak namazı cumalardan vakitlere indirmeye çalışalım.Haftada bir kere ile yetinmeyip günde beş vakite çıkaralım.Bilelim ki Allah kulluğa ibadete boyun eğilmeye minnet edilmeye ibadet edilmeye tazim ve tesbih ve minnete en layık olandır.Bilelim ki Allah vazifesini ve ibadetlerini tam ve eksiksiz yapanları sever.Allah cumadan cumaya namaz kılanlar ile günde beş vakit kılanlara beş vakit kılanlar içerisinde ise teheccüt ve evvabin kılanları bir tutmaz.Hepsine aynı muameleyi yapmaz. Haftada Allah ı binlerce kere zikir etmek hamd etmek tesbih etmek takdis etmek tahmit etmek huzurunda rüku ve secdeye gitmek ile haftada etmek bir olabilir mi? Her gün anan ile haftada anan bir olabilir mi. Her gün boyun eğen sevgisini itiraf eden ile haftada eden bir olur mu? Emrini anında yerine getirenler ile haftada bir kere yerine getirenler bir olur mu?

O halde rabbimize karşı şükrümüzü hamdimizi ibadetimizi kulluğumuzu her gün göstereceğiz. Had ve hesaba gelmeyen nimetlerin ücretini peşin ödeyeceğiz. Haftaya kalsın demeyeceğiz. Anında sıcağı sıcağına ödeyip borçlu kalmayacağız. Asıl mal sahibinin nimet sahibinin rabbimiz olduğunu bileceğiz herkesten önce ona olan borcumuzu ödeyeceğiz. Böyle yaparsak borcumuza sadık olduğumuz gösterilir. İbadetlerini peşin yapan yarım yamalak yapmayın kulluk borcunu tam ödemeye çalışanların elbette mükafatları ahirete peşin olur inşallah.17/01/2014

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.