Kalbini temizlemek isteyen günah, haram musluklarını kapatmalı.

SORU:

KorKu tarafından gönderildi.

Selamın Aleyküm arkadaşlar ben daha buqün üye oldum. Gerçekten kalbimi temizlemek istiyorum dua ediyorum ama yeterli bulmuyorum.. Bana yardım edebilecek biri var mı? Derdimi anlatabilceğim bilqin biri..
Ne olur yardım edin bana ne olur..

EL CEVAP:

Kalbini temizlemek isteyen günah, haram musluklarını kapatmalı.

tahkik tarafından gönderildi.

Korku nickli kardeşim:
Korku tek başına olunca hüzün keder elem verir.korku yanında ümit olunca güzel ve anlamlıdır.kardeşim gereksiz ve yersiz korkular kaynağını şeytandan ve nefisten alır.korku ümitsizliğe kapı açan bir etkendir.şeytanın ümitsizlik uçurumlarından aşağı ittiği bir insan gözünü dalalet küfür ve isyan günah çukurlarında açtırabilir..öncelikle korkularınız gerekli ve zaruri olmalı.Allah korkusu ,ve cehennem korkusu,rızayı ilahiyeyi kazanamama korkusu vb gibi.
Ama korkularımız yanında da ümitlerimiz olmalı.tabi ki Cenabı Hakkı sadece affedici olarak düşünmeyeceğiz.eğer öyle görürsek zulmederiz kendimize.kul istediği isyanı çürmü işlesin sonra Allah affeder galatı hissine düşsün..cennetle müjdelenen Hz Ömer gibi,Hz Ebubekr gibi korku ve ümit arasında olacağız.ne rahmetten ümidimizi keseceğiz nede bütün bütün ümitsiz kalacağız.

Kardeşim önce Bedüzzaman Hazretleri kalbp tarifine bakalım. şöyle tarif ediyor üstat hazretleri .
Kalp:
Duyguların, hislerin, lâtifelerin ana merkezi,

Kâinattaki bütün enerji boyutlarının santrali;

Gayb/metafizik âlem ve ruhsal güçlerle ilişki ve alış verişi sağlayan;

Manevî cephemizi işlettiren,

Gücümüzü arttıran, yönlendiren,

İman hakikatleriyle Yaratıcı ve kâinatla bağlantıyı kuran,

Ancak Allah’ı zikretmekle tatmin olan, huzura kavuşan ve ha-yatımızı sağlayan bir mahiyettedir.

Kafamızdaki dimağ; sayısız telsiz, telgraf ve telefonların santralı, kâinatın bir tür manevî merkezi olduğu gibi; kalbimiz de;

Kainat ağacının cihazları,

Sonsuz âleme dair, haşmetli makinenin âlet ve çarklarının çekirdeği,

İman, aşk ve sevgi üretim merkezidir.

Küçük, şirin dünyamız, Allah’ın bin bir isminin yansıdığı, mu’cizevî san’atlarının sergilendiği, her an sayısız yaratılışa sahne olduğu kâinatın kalbidir. Çekirdekler de meyvelerin özeti ve kalbidir.

İnsan kalbi de bitki, meyve, çekirdek, hayvan, sair canlılardaki bütün kalplerin özetidir.

İnsanın çekirdeği olan kalp;

Hayatın mihveri;
İnsaniyet makinesinin merkezi;

Hislerimizin yoğrulduğu tekne ve duygularımızın kumandanıdır.

Kalp; hakikatin benliğimizdeki karşılığı iken aynı zamanda;

Gerçeğe ulaşma vasıtası,

Hakikatin temsilcisi,

İtikat/iman, inanç ve duygu merkezidir.

Rabbanî bilgiye, anlayışa ulaşmanın mekânı; hakikat güneşine açılan bir pencere ve büyük bir aynadır.

Kâinat ve dünyadaki bütün oluşum, değişim ve hareketleri yaşayan, yansıtan;

Bir nev’î Rabbanî konuşmaları
telsiz, telefon gibi madde ötesi, yüksek ruhlarla iletişimi sağlayan;

Melek ile şeytanın çarpışmalarına, sahne olan İlâhî bir cihaz;

Cenâb-ı Haktan gelen feyzin alıcılara aksedilmesine vesiledir.

Kalp:İman nurunun sönmesiyle hareketsiz ölü gibi bir heykelden ibaret kalır. Kalpte çok kısa zaman dilimleri arasında “iyi veya kötü” hareketler çıkabilmektedir. Onun etrafında ilham ile vesvese savaşır, mükemmel hakikatler, dehşetli olaylar kıyasıya çarpışır. İçinde binlerce dalganın oynaştığı bir okyanus olan kalp aynı zamanda içinde sayısız emellerin cirit attığı bir meydandır. İşte bu değişken yapısından dolayı kalbe başkalaşan ve değişen anlamında “kalb” adı verilmiştir. Ve kalp, dünyanın en basit olaylarından etkilenerek boğulma derecesine gelip bozulabilen, körelen, delinen, nifakla perdelenen, günahlardan kararan ve bundan dolayı mühürlenen bir mahiyettedir. Hayatı dolu dolu yaşamak, gerçek sevgi ve aşkı üretmek, dolayısıyla huzuru, mutluluğu yakalamak; kâinatın bütün unsurlarıyla ilgili olan kalbimizin maddî yönüyle birlikte manevî cephesini de tahlil etmekle ve gıdasını verip onu manen tatmin etmekle mümkündür.
bu bilgiler ışığında;

Kardeşim nasıl ki kainatın merkezinde dünya var,dünyanın merkezindede insan vardır.insanın merkezinde ise kalbi vardır.yani kalbi samedaniye olan batını kalp vardır.zahiri kalp malumumuzdur.ama onun içerisinde ise rabbimizin “kainata sığmam ama müminin kalbine sığarım” dediği samedeni kalp vardır.samedani kalptir bize hayat veren yada hüzün veren.çünkü o samedani kalp ve rabbin kabesi olarak tasvir edilen kalp eğer ki, sanem putlarla yani dünya mal çocuk mevki makam şehvet şerk putlarıyla doldurulursa o kalp zulüm ve şirk yuvası olur.Allahın kabesi olan o kalpte sükun huzur saadet olurmu.o kalp Cenabı Hakkın esmasinin tecelligahıdır.o kalp o putlardan temizlenmedikçe oraya Cenabı Hak tecelli etmez.muhabbet etmez.kainatın en sevgilisi oraya girmez.onun habibi o kalbe bakmaz gölgesi bile düşmez.nasıl ki kabeyi kafirlerin necislerin girmesi yasaksa o kalbe de günah haram şirk putları girmememesi gerekir. Kalpteki putları istiğfar tövbe nedamet kılıçlarıyla kırmak temizlemek gerekir. bu kalbin temizlği olmadığı sürece kalbin ızdırapları bitmez.sultanı kainatın ve onun sevgili habibinin girdiği kalb sultandır.saadetlidir.

Kardeşim kalbin kapısını çaldığı zaman çirkin tahayyulatlar tasavvuratlar.o tasavvurdan taakula (akla) geçen görüntülere, fikirlere izan(kalp tasdiği) kapısını açma. yani o çirkin görüntülere kalbe girip tasdik görmesi için kapı açma.seddi zeraiyi ile sed çek.reddet.o anda imdada tövbe istiğfar askerlerini çağır.zaten akıl vezirini aldatıp iznini alan o çirkinliklere eğer ki izin verirseniz o tasavvurlar kalb sultanın tasdikini aldıktan sonra yoluna devam ederek.günah sahiline ulaşır. Sefahet ve günah bataklıklarında senide boğar.

Kardeşim nasıl ki bataklıklara ve çöplüklere sinekler ,itler köpekler üşüşür.öylede haramlarla günahlarla kirlenip bataklığa ve çöplüğe dönen kalbe de öyle şerler şirkler daleletler üşüşür,feyizler,güzellikler ,muhabbetler o kalpten kaçar. O kalp şer ocağı olur,

Kardeşim kalbin temizliği dilin,kulağın gözün, ayağın, elin aklın temizliğine bakar,eğer kulağı duydukları güzel sadalar olursa kalp ondan mutmain olur,gözün gördükleri güzel manzaralar olursa kalpten hikmetler akar,aklın düşünceleri nezih ,latif halis ise kalbe gezül suretler hayeller gönderilir dökülür,dilin söyledikleri güzel hikmetli hakikatli sözler olursa kalpe bunun sızıntıları dökülür.bal küpü bal sızdırır.sirke küpü sirke sızdırır.aklın dilin kulağın sızıntıları ne olursa kalbte o olur.o zaman söylediklerine,duyduklarına,dinlediklerine anladıklarına,düşündüklerine dikkat et.

Kardeşim nasıl ki çevre şartları, durumlar, olaylar kişiler mekanlar insana etki eder ona şekil verebilir.ona deneyimler yenilikler güzellikler olumsuzluklar katabilir.iyi arkadaşın dostu iyiler olur. öyle de kötü arkadaşın dostu kötüler olur.arkadaşınin kalbi kötü olan kalbi şerler ocağı olan,eli dili bedeni küfür ile isyan ile beslenen insanın kemalatı olmaz.öylede eğer kalbi aklı fikri cismi zikri nezih temiz olan insanlarında o hallere arkadaşlarına sirayet eder.çünkü sohbette inikas ve insibağ vardır.güzel söz tesirli bir iksir gibi o kalbe fikre akla girip orayı temizler,oraya etki eder.hak konuşan hak dinleyen hak düşünen insanların yanında olanların sözleri kalpleri fikirleride hak olur.ona benzer.mümin müminin ayinesi olur.bu dostları bulmak için en munasip ortam bir cemaat ve tarikat ortamlarıdır.burdaki kardeşlerin her birisinden insanın alacağı güzel bir şey vardır.kimisinin ihlası,kimisinin samimiyeti,kimisinin güleryüzlüğü,kimisinin fedakarlığı,kimisinin ilmi,kimisinin iffeti,kimisinin ibadeti insana örnek olup yol gösterebilir.

Kardeşim insanın hissiyatlarının letaiflerinin hepsinin ayrı ayrı mahiyeti camiyeti ve hakikati vardır.hepsinin hissesi ayrı ayrı olur.kimisi zikirle doyar kimisi fikirle doyar kimisi ise şükürden hissesini alır.kimi yemekle, kimisi içmekle, kimisi sevmekle, kimisi dinlemekle, kimisi üzülmekle, kimisi bilmemekle, kimisi bilmekle hisseder olur.kalbin hissesi olan gıdası olan zikri ,ibadeti .salavati ihmal etmemek gerekir.kalbin sükünunu sağlayan ve manevi yaralara merhem olacak olan istğfarı ve tövbeyi bırakmamak gerekir.kalpte oluşan kötülük fikri meyelanını kırmak için iyiliğe yönelmek gerekir.eğer hasta kalp tedavi edilmezse,fenalık fikri bir zaman sonra kalpteki iyilik fkrini alt eder.ve kalp yavaş yavaş kararır.artık insan iyilik ve kötülük mukayesesini bırakır yani insanda vicdan susar.nefis baskın çıkıp kalbi vicdanı susturur.böyle bir kalp eğer cerrahi manevi bir ameliyat mudahalesi görmezse o kalp mühürlenmeye kadar gider.artık insan ihtiyarı ile işlerken rahatsızlık duyduğu günahı artık bir zaman sonra muhakemesiz yani sıkılmadan istidatla işlemeye başlar.günaha girerken eli bedeni kalbi aklı titremez.gözünü kırpmadan günaha atlar.günah günahlıktan çıkıp sıradanlaşır basitleşir.belki zaruretleşir onun için.bu hal ise insanı helak eder.

Kardeşim malumdur ki doktora giden bir insanın hastalığına göre tedavi süreci uygulanır.öncelikle ilaç tedavisi yapılır etki etmezse fizik tedavi yada yediklerini içtiklerini kontrol etmesi istenir bazende birkaç tedavi yöntemi bir arada uygulanır ki tesirli olsun diye.şimdi kalbin hastalıkları için uygulanacak tadavide sadece dua ile yetinilmemeli,marifetullah talimleri verilmeli,istiğfar ilaçları verilmeli,aciz ve fakrını bilmeli,lezzetleri acılaştıracak ölüm çokca hatırlanmalı,bir tek dil ile değil onlarca yüzlerce kardeşlerin dilleriyle dua edilmeli istiğfar edilmeli,haram lokmalardan uzak durulmalı,.

Kardeşim nasıl ki insan ektiği fidanları sulamazsa,aşısını yapmazsa ağaçlar büyümeden meyve vermeden çürür çürümüş şöyler çöpe atılır yada yakılır.çünkü artık bir maslahatı kalmamıştır.faidesi gitmiştir.öylede kainatın en güzel meyvesi olan kalbi insan eğer kalbindeki marifet tohumlarını sulamasa ibedetle o çekirdekler çürür çürüyen kalp çekirdeğide cehennem çöplüğüne gider.Allah muhafaza.

Kardeşim insana yardım edecek yine kendisidir. Çünkü doktora insan hastalanınca gider. Her gün doktora gitmez. psikoloğa bile gider tedavi sürecini alıp kendi uygular. burda sizin gayret göstermeniz gerekir. Kendinizi hastalıklı bilmeniz güzeldir. Hiç olmazsa gaflete ve dalalete düşme korkunuz var. Hiç olmazsa gafletin koyu karanlığında değilsiniz. Nasıl ki bluetooth cihazı olduğu zaman bilgiyi başka bir cihaza gönderilir. Öylede sözün öze ,kalbe tesiri için etkileşim gerekir.kalp kalbin karşısında olunca sözler dilden kalbe bluetooth gibi yol bulup gider.o hakikat sözleri nasihatleri kalpleri boyar parlatır cilalandırır.böyle dostlar bulun.

Unutma kardeşim ibadetsiz.marifetsiz zikirsiz şükürsüz kalpler temiz olmaz.Kalbi en temiz insanlar olan peygamberler ve veliler bile gece gündüz ibadetle taatle hamdle geçirmişler ömürlerini,kalbin,aklın kulağın ve dilin günah ve haram musluklarını kapatarak kalp gölünü temiz tutmuşlar.masmavi bembeyaz bir hayat tezahür etmiş o zatlardan dünyaya.Kalbinin temizliğinden dem vuranların kalblerini açsanız günahın,haramın isyanın nisyanın kurtçuklarının o kalpde yılan belki ejderha olup o kalbi mahvettiğini göreceksiniz.vesselam.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.